O ABORCJI

Niektórzy próbują usprawiedliwić przerywanie ciąży, uważając, że owoc poczęcia przed upływem pewnej liczby dni nie może być uważany za osobowe życie ludzkie. W rzeczywistości, „od chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się życie, które nie jest życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która rozwija się samoistnie. Nie stanie się nigdy człowiekiem, jeżeli nie jest nim od tego momentu. Tę oczywistą prawdę, zawsze uznawaną, (…) nowoczesna genetyka potwierdza cennymi dowodami.”

Św. Jan Paweł II - Encyklika EVANGELIUM VITAE

Zauważyłem, że wszyscy którzy popierają aborcję zdążyli się już urodzić

Ronald Reagan

PO GRZECHU ABORCJI – uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji

Cierpisz, nie potrafisz wybaczyć sobie i tym, którzy Cię zranili?

Negatywne emocje niszczą Twoje życie?

Spróbuj podjąć kroki wiodące ku uwolnieniu z ciężaru winy po grzechu aborcji.

Może dobry Bóg sprawi, że na końcu włączysz się do wspólnoty obrońców życia? 

Zobacz poniżej: kroki wiodące ku uwolnieniu z ciężaru winy po grzechu aborcji.


PO GRZECHU ABORCJI

– uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji (modlitwa o uwolnienie)

Z HISTORII LEGALIZACJI ABORCJI W EUROPIE I W POLSCE

Po raz pierwszy w Europie wprowadzono całkowitą bezkarność zabijania poczętych dzieci w Związku Sowieckim dnia 18 listopada 1920r. Bolszewicy zrealizowali wówczas dyrektywę komunisty – ludobójcy Włodzimierza Lenina

„domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia”. 

          Drugim państwem Europy XX wieku, które zalegalizowało zbrodnię aborcji była hitlerowska III Rzesza. Ludobójca – Hitler, budując III Rzeszę, która miała panować nad całym światem, wprowadził bezkarność zabijania niemieckich nienarodzonych dzieci: chorych i z wadami wrodzonymi. Według planu Hitlera „niemiecką rasę panów” ,miały stanowić tylko zdrowe, silne jednostki. To hitlerowskie Niemcy, wprowadziły jako pierwsze w Europie – zbrodnię eutanazji. 

Po raz pierwszy w dziejach Polskiego narodu, zezwolono Polskim kobietom na praktycznie, nieograniczone przerywanie ciąży – dnia 09 marca 1943r. Okupant hitlerowski wydał rozporządzenie, w którym pozwolił na zabijanie Polskich poczętych dzieci, a jednocześnie wzmocnił ochronę życia Niemieckich nienarodzonych dzieci, podnosząc kary za ich zabicie do kary śmierci włącznie.

Po zakończeniu II wojny światowej, oczywiście anulowano to hitlerowskie rozporządzenie i przywrócono prawną ochronę życia taką, jaka była w prawie Polskim w 1939r. 

Po raz drugi w dziejach Polski wprowadzono legalizację zabijania poczętych dzieci dnia 27 kwietnia 1956r. W warunkach terroru komunistycznego, ludzie wprowadzeni do Sejmu pod dyktatem ludobójcy Stalina, przegłosowali ustawę aborcyjną, która obowiązywała aż do 1993r. Dnia 07 stycznia 1993r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej anulował stalinowską aborcyjną ustawę i wprowadził ustawę chroniącą życie ale nie całkowicie. Otóż można usunąć ciążę w Polsce gdy: ciąża zagraża życiu i zdrowiu matki, jest wynikiem gwałtu i kiedy badania prenatalne wykażą chorobę dziecka.

Więcej o dziele duchowej adopcji
w innych językach: