KONTAKT

Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji

 Jasna Góra, ul. o. A. Kordeckiego 2

42-225 Częstochowa


tel. (0-34) 377 74 15

oraz 377 74 27

e-mail: adopcja.duchowa@jasnagora.pl

strona: www.duchowaadopcja.info


Więcej o dziele duchowej adopcji
w innych językach: