Nowenna modlitwy przed Bożym Narodzeniem

Nowenna modlitwy przed Bożym Narodzeniem 2013

 

Pierwszy dzień ( 16 grudnia )
Intencja:        O poszanowanie życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

Drugi dzień ( 17 grudnia )
Intencja:     O łaskę nawrócenia dla osób prowadzących badania naukowe, aby czyniły to z odpowiedzialnością zgodnie z nauką Kościoła.

Trzeci dzień ( 18 grudnia )
Intencja:     O sprawiedliwy podział dóbr materialnych i otwarcie serc na potrzeby bliźniego.

Czwarty dzień ( 19 grudnia )
Intencja:     O prawo do godnego życia dla każdego dziecka, duchowe i materialne wsparcie dla rodzin potrzebujących pomocy oraz o rodzicielską miłość w rodzinach zastępczych.

Piąty dzień ( 20 grudnia )
Intencja:     O poszanowanie wolności religijnej, która jest podstawowym prawem człowieka. Modlimy się za dzieci zabijane i prześladowane za wiarę, ofiary sekt, oraz a wychowywane bez Boga.

Szósty dzień ( 21 grudnia )
Intencja:     O prawdziwą miłość rodzicielską i czystość serca dla dorosłych i dzieci.

Siódmy dzień ( 22 grudnia )
Intencja:     O „dach nad głową” dla dzieci bezdomnych . O powszechny dostęp do podstawowej opieki medycznej i szkolnictwa.

Ósmy dzień ( 23 grudnia )
Intencja:    Aby dzięki otwarciu serc na miłość, udało się położyć kres konfliktom w rodzinach oraz licznym wojnom na świecie powodującym rozlew krwi. Aby Kościół był domem wszystkich i z gotowością otwierał drzwi tym, których dyskryminacja rasowa i religijna, głód i wojny zmuszają do emigracji.

Dziewiąty dzień ( 24 grudnia )
Intencja:     Aby każde rodzące się dziecko miało prawo do swej tożsamości.

 

Dodaj komentarz