Świadectwa

Zapraszamy do zapoznania się z zebranymi świadectwami:

- świadectwa duchowej adopcji,

- świadectwa dzielnych matek,

- świadectwa matek aborcyjnych.

 

Zapraszamy do przesyłania Państwa świadectw na adres elektroniczny: adopcja.duchowa@jasnagora.pl

lub korespondencyjnie:

Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji

Jasna Góra, ul. o. A. Kordeckiego 2,

42-225 Częstochowa

Więcej o dziele duchowej adopcji
w innych językach: