Wielka Nowenna Ekspiacyjna z Janem Pawłem II

Wielka Nowenna Ekspiacyjna z Janem Pawłem II

"Modlitwa – Post – Jałmużna"

Wielka Nowenna Ekspiacyjna, podejmowana jest przez animatorów duchowej adopcji skupionych przy Jasnogórskiej Pani. Animatorzy realizują wiele inicjatyw apostolskich w obronie życia i rodziny w Polsce i za granicą.


Dzień pierwszy:

– Wynagradzanie Najświętszemu Sercu Jezusa za nasze grzechy

- O ducha męstwa dla osób dotkniętych cierpieniem fizycznym, psychicznym oraz wszelką udręką duchową

Dzień drugi:

- O miłosierdzie Boże dla świata, oddalenie klęsk żywiołowych: kataklizmów, głodu , wojny, zagrożenia nuklearnego oraz łaskę pocieszenia dla poszkodowanych i przeżywających żałobę po stracie bliskich.

Dzień trzeci:

– W intencji Ojczyzny – o odnowę moralną narodu

- Aby kraje Europy i świata budowały swoją tożsamość narodową w oparciu o prawdę Ewangelii

- O łaskę Chrystusowego pokoju dla świata

Dzień czwarty:

– O moc Ducha Świętego dla rodzin przeżywających kryzys miłości i wiary

Dzień piąty:

- O ducha mądrości i wiary dla młodzieży i wychowawców, by nie ulegali przewrotnym ideologiom głoszonym w imię rzekomego szczęścia, postępu, dobra i sprawiedliwości

Dzień szósty:

- Przebłagalna za grzechy przeciwko czystości życia, godzące w samą istotę miłości Boga i człowieka

- O łaskę nawrócenia dla osób rozpowszechniających treści pornograficzne w środkach masowego przekazu

Dzień siódmy:

- Modlitwa w intencjach Kościoła Świętego, Ojca Świętego Benedykta XVI, Biskupów, Kapłanów i wszystkich głoszących Ewangelię

- Przebłagalna – za zaniedbania, znieważania i profanacje Najświętszej Eucharystii

Dzień ósmy:

- Przebłagalna – za grzechy skierowane przeciwko życiu ( aborcja, eutanazja, In vitro, eksperymenty medyczne na płodach ludzkich )

- By moc płynąca z Chrystusowego Krzyża przyniosła wyzwolenie i pokój wszystkim dręczonym przez złe duchy

Dzień dziewiąty:

- O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących

- O łaskę wiary dla odrzucających Miłość Boga i znajdujących się w stanie śmierci duchowej

 

Cel Nowenny:

- dziękczynienie Bogu za dzieło zbawienia,

- ekspiacja za grzechy,

- uproszenie Chrystusowego Pokoju dla świata,

- duchowa pomoc osobom cierpiącym, 

- przypomnienie o skuteczności i owocnym działaniu „środków ubogich” w Kościele: modlitwy, postu, jałmużny. 


Warunki uczestnictwa w Nowennie

- Każdy dzień przeżywamy w konkretnej intencji wymienionej w nowennie.

- Uczestniczymy w codziennej Mszy Świętej i przyjmujemy Komunię Świętą, jeśli nie ma takiej możliwości – przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej Duchowej. 

- Poświęcamy więcej czasu na modlitwę. Wskazane jest czytanie Pisma Świętego, rozważanie Męki Pańskiej, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, odmawianie różańca świętego, Koronka do Bożego Miłosierdzia, lub Ran czy Krwi Chrystusa.

- Codziennie adorujemy Krzyż lub Święte Oblicze Naszego Pana.

- Podejmujemy dowolnie wybrane praktyki ascetyczne, np.: post o chlebie i wodzie, „post języka”, dzień bez telewizji, Internetu, słodyczy i.t.p.

- Pełnimy dzieła miłosierdzia, składając jałmużnę postną, ofiarowując konkretną pomoc potrzebującym.

Jeśli masz taką możliwość, złóż ofiarę na Mszę Świętą w swojej parafii. Zaproś do uczestnictwa w nowennie znajomych i przyjaciół.


PO GRZECHU ABORCJI

– uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji

Więcej o dziele duchowej adopcji
w innych językach: