Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Witamy serdecznie na stronie Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze.

Duchowa Adopcja (modlitwa za dzieci zagrożone aborcją) jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.
Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, w roku 1987 została przeniesiona do Polski.

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji a także pomaga ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa.

W każdej chwili możesz przyłączyć się do Dzieła Duchowej Adopcji poprzez rozpoczęcie dziewięciomiesięcznej modlitwy za dziecko poczęte.

...


APEL obrońców życia poczętego

Animatorzy Międzynarodowej Wspólnoty Obrońców Życia i Rodziny, skupionej przy Matce Bożej Jasnogórskiej, serdecznie zapraszają do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy ekspiacyjnej za grzechy przeciwko życiu. Modlitwę można odmówić w dowolnym czasie przed Najświętszym Sakramentem w Kościele lub przed Krzyżem albo Obrazem Jezusa w domu. 

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy ekspiacyjnej za grzechy własne, grzechy przeszłych pokoleń oraz grzechy naszych przodków, którzy odeszli do wieczności ze znamieniem nieodpokutowanej winy. Modlitwa zrodziła się w naszej wspólnocie wiele lat temu. W obecnym czasie jest szczególnie aktualna.

Zobacz: 

Święta Joanna Beretta Molla - strona internetowa
Zapraszamy na stronę, poświęconą życiu świętej Joanny Beretta Molla: www.JoannaBerettaMolla.pl

O duchowej adopcji - materiały wideo

Duchowa adopcja dziecka poczętego w czasie COVID19 | s. Natalia Chrobak | Łódź 2020

Źródło: kanał YouTube
Archidiecezja Łódzka

O obronie życia poczętego, aborcji, jej skutkach, Różancu i objawieniach Maryjnych - rozmowa z Panią Wieslawą Kowalską.

O duchowej adopcji - 1/2

O duchowej adopcji - 2/2

Modlitwa codzienna duchowej adopcji

Każdego dnia osoby, które przystąpiły do duchowej adopcji dzieci poczętych odmawiają jedną dziesiątkę różańca oraz poniższą modlitwę: 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,
“Człowieka Zawierzenia”,
który opiekował się Tobą,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady
i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,
aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.